THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
1. Thời gian:
 -Từ 8 giờ ngày 17 tháng 05 năm 2017: Tiếp nhận câu hỏi  và thục hiện trả lời qua mạng internet
 -Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 05 năm 2017: Thực hiện giao lưu trực tuyến với các Doanh nghiệp là thành viên Hiệp hội ngành hàng Công nghiêp.
2. Hình thức giao lưu:
 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương sẽ tiếp nhận, trả lời câu hỏi thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường qua hệ thống giao lưu trực tuyến với địa chỉ mail và website sau:
    - Mail: sotnmt@binhduong.gov.vn
    - Website: binhduong.monre.gov.vn hoặc stnmt.binhduong.gov.vn
    - Tài liệu hướng dẫn giao lưu trực tuyến được hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ: http://binhduong.monre.gov.vn/TaiLieu/TaiLieuHuongDanSuDungGLTT_NguoiDan.pdf
    Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương xin thông báo và trân trọng kính mời các Doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội ngành hàng Công nghiệp, tham gia giao lưu trực tuyến về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
    Trân trọng./.

Nội dung giao lưu
Minh Mẫn ( 33 Tuổi )
Bình Dương
anhchangdeptrai977@gmail.com

Hỏi liên quan đến việc xin thành lập cơ sở karaoke của hộ gia đình, cá nhân

Hiện nay, tôi dự định xây dựng karaoke gia đình với khoảng 4 phòng, mỗi phòng khoảng 25m2 trên địa bàn thị xã Bến Cát. Cho tôi hỏi thủ tục như thế nào, liên hệ cơ quan nào để giải quyết. Hiện nay đất của tôi là đất ở, vậy có phải chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng karaoke không

Sở TNMT tỉnh Bình Dương

Trước hết, Sở Tài nguyên và Môi trường xin cảm ơn Ông/Bà đã tham gia giao lưu trực tuyến. Về câu hỏi của Ông/Bà, Sờ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:   

- Việc gia đình Ông/Bà xin thành lập cơ sở karaoke thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát. Do đó, đề nghị gia đình ông bà liên hệ Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát để được hướng dẫn.

- Về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang thực hiện cơ sở karaoke:

+ Theo quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì mục đích sử dụng đất để kinh doanh karaoke là đất thương mại dịch vụ.

+ Căn cứ quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 và Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động. Tuy nhiên, dự án phải phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013.

+ Về trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT nêu trên.

Do đó, đề nghị gia đình Ông/Bà liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát để lập thủ tục theo các quy định nêu trên.

Trân trọng./.Thành Lợi ( 29 Tuổi )
Bình Dương
qwertyuiopthi195@gmail.com

Cho tôi hỏi, hiện nay tôi (cá nhân) có nhu cầu xây dựng cơ sở kho chứa ga LPG, và chiết nạp khí công nghiệp, oxy, acetulen, co2. Vậy cho tôi hỏi thủ tục xin chủ trương ở đâu, Sở Công Thương hay cơ quan nào khác. Vì theo tôi biết Nghị định số 19 về kinh doanh khí thì Sở Công thương cấp phép cho cả cá nhân và tổ chức.

Sở TNMT tỉnh Bình Dương

Trước hết, Sở tài nguyên và Môi trường xin cảm ơn Ông/Bà đã tham gia giao lưu trực tuyến. Về câu hỏi của Ông/Bà, Sờ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Theo Nghị định số 19/2016/NĐ - CP ngày  22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí thì Sở Công Thương là cơ quan xem xét và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí, không phải cơ quan xem xét chủ trương đầu tư .

Theo Điều 3 Quy định về chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 2 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án có sử dụng đất thuộc đối tượng là cá nhân/hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Do vậy, đề nghị Ông/Bà liên hệ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt dự án để được hướng dẫn thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư của cá nhân/hộ gia đình của Ông/Bà. Trong quá trình xem xét cấp chủ trương đầu tư cho dự án của Ông/Bà, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ lấy ý kiến của ngành Công thương về các điều kiện kinh doanh liên quan đến đặc thù ngành nghề dự án của Ông/Bà để xem xét trước khi quyết định chủ trương dự án.

Trong quá trình lựa chọn địa điểm thực hiện dự án, đề nghị Ông/Bà nghiên cứu quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu của cơ sở tồn chứa LPG (bồn chứa, nhà nạp chai, điểm xuất nhập) đến các công trình, đối tượng xung quanh dự án được quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và khoảng cách an toàn đối với cơ sở có chất dễ cháy, dễ gây nổ quy định tại Điều 37 của Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 để lựa chọn địa điểm thực hiện dự án cho phù hợp.

Trân trọng./.Huỳnh Tấn Tài ( 30 Tuổi )
Bình Dương
taihuynh3456@gmail.com

xin sở tài nguyên cho tôii hỏi là đất của tôi thuộc xã lai uyên nằm trong tuyến đường mỹ phước -bàu bàng .bữa trước tôi có hỏi về thời gian bồi thường và tái định cư ,sở trả lời là xã lai hưng đền bù trước trong tháng 3 còn xã lai uyên giải quyết bồi thường trong đợt 2 năm 2017 nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy giải quyết bồi thường cho xã lai uyên .xin sở cho biết thêm về thời gian bồi thường cho xã lai uyên là khi nào ?. xin cảm ơn 

Sở TNMT tỉnh Bình Dương

Trước hết, Sở Tài nguyên và Môi trường xin cảm ơn Ông đã tham gia giao lưu trực tuyến. Về câu hỏi của Ông, Sờ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:            

Công trình đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng (đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng) đi qua địa bàn 02 xã: Xã Lai Hưng và xã Lai Uyên với tổng hồ sơ toàn công trình là 206 hồ sơ. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bàu Bàng đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện Bàu Bàng ban hành thông báo thu hồi đất vào tháng 10/ 2017; đồng thời đã phối hợp với địa phương tổ chức đo đạc, kiểm đếm cho toàn công trình. Ngày 06/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt đơn giá bồi thường. Trên cơ sở đó, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bàu Bàng đã tiến hành xây dựng và trình phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từng đợt cụ thể như sau:

            1./ Đối với địa bàn xã Lai Hưng: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bàu Bàng đã tiến hành áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 cho 36 hồ sơ trên địa bàn xã Lai Hưng và đã trình Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng xem xét phê duyệt (dự kiến sẽ có quyết định phê duyệt vào tuần sau). Sau khi có Quyết định phê duyệt Phương án và Quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng sẽ tiến hành bàn giao Quyết định thu hồi đất cho từng người dân có đất thu hồi, thông báo về thời gian và địa điểm chi trả nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tiến hành ứng tiền từ BQL dự án và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định trên địa bàn xã Lai Hưng vào đầu tháng 6/2017.

            2./ Đối với địa bàn xã Lai Uyên: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bàu Bàng đã áp giá, lập dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 2 cho 39 hồ sơ trên địa bàn xã Lai Uyên và thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư. Sau khi hoàn chỉnh dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ tiến hành mời họp dân trong tháng 6/2017, niêm yết công khai lấy ý kiến đóng góp của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, trong thời gian 20 ngày theo quy định, trên cơ sở đó sẽ hoàn chỉnh Phương án trình UBND huyện phê duyệt. Dự kiến, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho xã Lai Uyên trong tháng 7/2017.

            Về hồ sơ bồi thường của ông Huỳnh Tấn Tài, hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện hoàn chỉnh bản trích đo địa chính, Chi cục quản lý đất đai đang tổ chức kiểm tra. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra sẽ áp giá và trình phê duyệt trong đợt 3. Dự kiến, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 3 cho xã Lai Uyên trong vào đầu 8/2017.

            Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Tấn Tài, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng trả lời cho Ông được rõ./.nguyen thi anh thu ( 27 Tuổi )
Bình Dương
thunguyenvt1503@gmail.com

tôi có mua 1 lô đất dự án Hilland 19 tại nam tân uyên. kí hiệu lô là Lkv ô số 3. tôi muốn hỏi dự án đó có bị hoạch lại và có ra sổ được không

Sở TNMT tỉnh Bình Dương

Trước tiên, Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn Ông/Bà đã gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của Ông/Bà như sau:

Theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thông qua Danh mục dự án thuộc diện thu hồi đất trong năm 2017 thì dự án Hill Land 19 do Công ty Phương Thành Công làm chủ đầu tư sẽ thực hiện thu hồi đất trong năm 2017 theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Riêng, việc ra sổ được hay không còn phụ thuộc tiến độ thực hiện dự án, khả năng thực hiện dự án của Chủ đầu tư… Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đủ cơ sở để trả lời câu hỏi của ông/bà đề cập.Ngô Phước Lộc ( 47 Tuổi )
Bình Dương
loc_np@yahoo.com.vn

Kính gửi quý đơn vị, Vào cuối tháng 03/2017, tôi vừa nhận chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ tại thửa đất 628, tờ bản đồ 50, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Toàn bộ diện tích đất là đất trồng cây lâu năm. Nay tôi muốn chuyển một phần diện tích đất lên đất ở. quý đơn vị vui lòng cho biết diện tích tối thiểu mà tôi có thể chuyển lên đất ở là bao nhiêu mét vuông và đơn giá chuyển đổi là bao nhiêu tiền? Tôi xin cảm ơn.

Sở TNMT tỉnh Bình Dương

Trước tiên, Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn Ông/Bà đã gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của Ông/Bà như sau:

Căn cứ theo Điều 52 và  khoản 2, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư như Ông/Bà đã đề cập ở trên thì thửa đất của Bà phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có đơn yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

a. Về diện tích tối thiểu mà Ông/Bà có thể chuyển mục đích sang đất ở.

Nếu đảm bảo điều kiện được phép chuyển mục đích như đã nêu trên thì diện tích tối thiểu chuyển sang đất ở phải đảm bảo diện tích đất ở tối thiểu tách thửa (60 m2) theo quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

b. Về đơn giá chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ căn cứ theo thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính, không khảo sát thực tế (Do Ông/Bà không đề cập đến vị trí thửa đất tiếp giáp đường nào và bề rộng của đường đó là bao nhiêu mét, đã có thửa đất ở nào khác hay không, diện tích chuyển trong hạn mức hay vượt hạn mức...), theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương hướng dẫn tính đơn giá chuyển mục đích của thửa đất theo 2 trường hợp để Ông/Bà tham khảo như sau:

- Trường hợp diện tích chuyển mục đích trong hạn mức giao đất ở:

+ Vị trí thửa đất: tiếp giáp đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường trên 4 mét thông ra đường phố loại 4

+ Đơn giá đất loại đất trước khi chuyển mục đích (CLN): 160.000 đồng/m2 (Vị trí 1)

+ Đơn giá đất loại đất sau khi chuyển mục đích (ODT): 685.000 đồng/m2 (Vị trí 1)

+ Đơn giá đất chuyển mục đích: 685.000 – 160.000 = 525.000 đồng/m2

- Trường hợp diện tích chuyển mục đích vượt hạn mức giao đất ở:

+ Vị trí thửa đất: tiếp giáp đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường trên 4 mét thông ra đường phố loại 4

+ Đơn giá đất loại đất trước khi chuyển mục đích (CLN): 160.000 đồng/m2 (Vị trí 1)

+ Đơn giá đất loại đất sau khi chuyển mục đích (ODT): 685.000đồng/m2 (Vị trí 1)

+ Hệ số K(đất nông nghiệp) = 1,2

+ Hệ số K(đất phi nông nghiệp) = 1,2

+Đơn giá đất chuyển mục đích:  [685.000 x 1,2] – [160.000 x 1,2] = 630.000 đồng/m2.Vũ Thị Hương ( 22 Tuổi )
Bình Dương
huongvu000@gmail.com
 

Tôi tên Vũ Thị Hương sinh năm 1989 CMND 280947699. Hiện nay tôi có nhu cầu mua 1 căn nhà tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Tôi xin Sở xác minh giúp tôi về tình trạng lô đất của : Bà Trần Thoại Ý Yên – Sinh năm 1982 số CMND 285052091 Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Phú Xuân, Phú Thịnh, Bình Long, Bình Phước. Thông tin thửa đất : - Thửa đất số : 815 , tờ bản đồ số 103 - Địa chỉ: Khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An - Diện tích : 70,1 m2 - Hình thức sử dụng : riêng 70,1 m2 - Mục đích sử dụng : ODT: Đất ở tại đô thị - Thời hạn sử dụng đất : Lâu dài – nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Nhận chuyển nhượng Tôi xin Sở xác minh về tình trạng của thửa đất: Có nằm trong khu quy hoạch, giải tỏa gì của tỉnh hay không?

 
Sở TNMT tỉnh Bình Dương

Trước tiên, Văn phòng Đăng ký đất đai cảm ơn Bà đã gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của Bà như sau:

Theo thông tin do bà cung cấp và căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011 – 2020 thì Thửa đất số: 815 , tờ bản đồ số 103 - Địa chỉ: Khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An thuộc quy hoạch dự án tuyến đường Sắt Dĩ An – Lộc Ninh.Trần Thị Ngọc ( 27 Tuổi )
Bình Dương
trantanngoc2704@gmail.com

Dự án Khu đông thị Đông Bình Dương tại xã Tân Bình -Dĩ an Bình Dương đang được các công ty Bất Đông Sản Đông Bình Dương , Công ty BĐS Thiên Phú Hưng ..... đề bán rầm rộ . Các công ty trên bán nền trên bản đồ như Lô số 12 liền kề 52 . Người mua làm hợp đồng mua bán với hình thức Hợp Đồng Hợp Tác Đầu tư qua công ty TNHH MTV Đầu Tư và Xây Dụng HHA tại TP HCM . Như vậy có hợp lệ không ạ .Dự án này hiện nay đã được cấp phép mở bán chưa ạ . Những người đã mua đất trong dự án này qua các công ty trên thì có bị lừa không ạ .Rất mong Sở TNMT trả lời để tôi được nắm rõ .Xin cảm ơn

Sở TNMT tỉnh Bình Dương

- Dự án khu đô thị Đông Bình Dương trước đây do Công ty Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với quy mô 126ha. Hiện nay chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương theo Văn bản số 637/UBND-KTN ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh, dự án đã được Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

- Theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, sau khi dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500), Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan như: giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính , đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Người dân sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong dự án, phải xây dựng nhà theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt. Qua rà soát hồ sơ thì dự án này chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

- Bên cạnh đó, Luật nhà ở và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở. Theo đó, chủ đầu tư chỉ được phép huy động vốn sau khi được giao đất, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và có văn bản cho phép huy động vốn của Sở Xây dựng. Đồng thời, bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn này để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn./.Thế Mai ( 53 Tuổi )
Bình Dương
cosohangmai@gmail.com

Sở Tài Nguyên Môi Trường (TNMT ) cho tôi hỏi tình trạng đất tại Khu đông thị Đông Bình Dương tại xã Tân Bình Dĩ An Bình Dương hiện nay như thế nào ạ .Thấy dự án đang san lấp và rao bán , thực tế đẫ có nhiều người mua nhưng không biết dự án này đến nay đã được Tỉnh phê duyệt và cho mở bán chưa .Các công ty môi giới tại đây rao bán với hình thức kí kết hợp đồng hợp tác đầu tư . Đất được bán trên bản đồ . Tiền mua đát đóng tahnhf 3 đợt : Đợt 1 làm hợp đồng Đợt 2 khi hoàn thành cơ sở hạ tầng đường , điện , nước ( dự kiến sau đợt 1 khoảng 6 tháng tầm tháng 6/2017) đợt 3 sau đợt 2 khoảng 4 tháng. Như vậy có chính xác không ạ .Xin Sở TNMT xem xét trả lời giùm tôi

Sở TNMT tỉnh Bình Dương

- Dự án khu đô thị Đông Bình Dương trước đây do Công ty Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với quy mô 126ha. Hiện nay chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương theo Văn bản số 637/UBND-KTN ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh, dự án đã được Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

- Theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, sau khi dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500), Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan như: giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính , đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Người dân sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong dự án, phải xây dựng nhà theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt. Qua rà soát hồ sơ thì dự án này chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

- Bên cạnh đó, Luật nhà ở và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở. Theo đó, chủ đầu tư chỉ được phép huy động vốn sau khi được giao đất, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và có văn bản cho phép huy động vốn của Sở Xây dựng. Đồng thời, bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn này để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn.nguyen duy cong ( 24 Tuổi )
Bình Dương
cong.nduy@gmail.com

Tôi có mua một lô đất tại KDC đông bình dương. xin cho biết dự án này như thế nào, có thông tin đang bị thu hồi dừng dự án có đúng không

Sở TNMT tỉnh Bình Dương

- Dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình (gọi tắt là dự án Đông Bình Dương) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 3193/UB-SX ngày 28/3/2003 và số 259/UB-SX ngày 19/01/2004 với quy mô 126ha do Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Hiện nay chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương theo Văn bản số 637/UBND-KTN ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh, dự án đã được Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

- Căn cứ theo tiến độ bồi thường, đến nay Công ty đã được UBND tỉnh giao đất 06 đợt với diện tích 110,1ha/126ha. Còn lại khoảng 15,9ha chưa lập thủ tục đất đai (do 11,8ha chưa bồi thường và khoảng hơn 2ha phần diện tích sông rạch).

- Trong tổng diện tích 110,1ha đã được giao đất nêu trên:

+ Diện tích 94,7 ha (giao đất đợt 1, đợt 2) Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào liên doanh để thành lập Công ty TNHH Phát triển đô thị Đông Bình Dương và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động thay đổi chủ sử dụng đất là Công ty TNHH Phát triển đô thị Đông Bình Dương tại trang 04 của 113 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 53,3 ha/94,7 ha (đã trừ phần diện tích 41,4 ha thuộc mục đích sử dụng đất xây dựng các công trình công cộng, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hiện chưa được chuyển tên sang công ty sau liên doanh).

+ Phần diện tích còn lại khoảng 15,4ha (giao đất đợt 3, 4, 5, 6) hiện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (chưa đăng ký biến động sang tên Công ty TNHH Phát triển đô thị Đông Bình Dương).

- Theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, sau khi dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500), Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan như: giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính , đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Người dân sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong dự án, phải xây dựng nhà theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt. Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ thì dự án này chưa bị thu hồi nhưng chủ đầu tư chưa đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, do đó chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

 Nguyễn Thị Diễm Trang ( 20 Tuổi )
Bình Dương
diemtrang161410@gmail.com
Xin chào, Anh chị vui lòng cho em hỏi thửa đất 61 tờ bản đồ 29 xã An Tây, Bến Cát Bình Dương, có nằm trong huy hoạch gì k và có lên thổ cư được không
Sở TNMT tỉnh Bình Dương

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Thị xã Bến Cát, thì thửa đất số 61, tờ bản đồ số 29, đất thuộc xã An Tây, được quy hoạch là đất ở, do đó trường hợp của bạn đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở